جشنواره یلدایی
جشنواره یلدایی
مشاهده همه
[wooscp id=4048]
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
170,000
0 %
170,000تومان
+
[wooscp id=4025]
مهپاش چهار نازله سبز مهپاش چهار نازله سبز
675,000
4 %
645,000تومان
+
[wooscp id=4015]
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
235,000
0 %
235,000تومان
+
[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3934]
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
12,000
26 %
8,900تومان
+
[wooscp id=3922]
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
29,000
0 %
29,000تومان
+
[wooscp id=3915]
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3868]
نوارآبیاری قطره ای پلاکدار نوارآبیاری قطره ای پلاکدار
ناموجود
[wooscp id=3859]
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
[wooscp id=3857]
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,100,000تومان
+
[wooscp id=3853]
شیربرقی 1/5 اینچ هانتر شیربرقی 1/5 اینچ هانتر
1,780,000تومان
+
[wooscp id=3850]
شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا
8,134,000
20 %
6,499,000تومان
+
[wooscp id=3842]
سرشلنگی لی فلت سرشلنگی لی فلت
4,700
4 %
4,500تومان
+
[wooscp id=3756]
نوارتیپ آبیاری قطره ای نوارتیپ آبیاری قطره ای
540,000تومان
+
[wooscp id=3744]
شیربرقی هانتر 1 اینچ شیربرقی هانتر 1 اینچ
680,000
4 %
650,000تومان
+
[wooscp id=3735]
شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا
2,699,000
21 %
2,129,000تومان
+
[wooscp id=3713]
بست و قلاب آلومینیومی بست و قلاب آلومینیومی
33,000
6 %
31,000تومان
+
[wooscp id=3700]
رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش
45,000
0 %
45,000تومان
+
[wooscp id=3689]
آچار اتصالات چدنی آچار اتصالات چدنی
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3664]
رایزر پلیمری مخصوص آبپاش رایزر پلیمری مخصوص آبپاش
330,000
0 %
330,000تومان
+
[wooscp id=3646]
آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران
405,000
0 %
405,000تومان
+
[wooscp id=3613]
کنترلر 6ایستگاهه هانتر کنترلر 6ایستگاهه هانتر
1,890,000
5 %
1,800,000تومان
+
[wooscp id=3603]
کنترلر 4ایستگاهه هانتر کنترلر 4ایستگاهه هانتر
1,690,000
7 %
1,580,000تومان
+
[wooscp id=3596]
پانچر لوله نخدار پانچر لوله نخدار
ناموجود
[wooscp id=3587]
تایمر آبیاری مدل HCT تایمر آبیاری مدل HCT
ناموجود

انواع قطره چکان

[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+

آبپاش های زراعی

[wooscp id=4048]
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
170,000
0 %
170,000تومان
+
[wooscp id=4015]
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
235,000
0 %
235,000تومان
+
[wooscp id=3934]
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
12,000
26 %
8,900تومان
+
[wooscp id=3922]
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
29,000
0 %
29,000تومان
+
[wooscp id=3915]
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3713]
بست و قلاب آلومینیومی بست و قلاب آلومینیومی
33,000
6 %
31,000تومان
+
[wooscp id=3700]
رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش
45,000
0 %
45,000تومان
+
[wooscp id=3664]
رایزر پلیمری مخصوص آبپاش رایزر پلیمری مخصوص آبپاش
330,000
0 %
330,000تومان
+
[wooscp id=3646]
آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران
405,000
0 %
405,000تومان
+
[wooscp id=3514]
آبپاش تنظیمی پروت ساخت ایران آبپاش تنظیمی پروت ساخت ایران
420,000
12 %
370,000تومان
+
[wooscp id=3510]
آبپاش تنظیمی آمبو ساخت ایران آبپاش تنظیمی آمبو ساخت ایران
620,000
14 %
535,000تومان
+
[wooscp id=3504]
آبپاش تمام دور آمبو ساخت ایران آبپاش تمام دور آمبو ساخت ایران
579,000
13 %
505,000تومان
+
انواع بذور استاندارد
انواع بذور استاندارد
مشاهده همه
[wooscp id=3825]
بذر گوجه داناب رقم جرجان بذر گوجه داناب رقم جرجان
ناموجود
[wooscp id=3821]
بذر گوجه داناب رقم ارس بذر گوجه داناب رقم ارس
375,000
0 %
375,000تومان
+
[wooscp id=3818]
بذر گوجه داناب رقم سیوند بذر گوجه داناب رقم سیوند
450,000
0 %
450,000تومان
+
[wooscp id=3814]
بذر گوجه داناب رقم سوپر موبیل بذر گوجه داناب رقم سوپر موبیل
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3805]
بذر گوجه داناب رقم البرز بذر گوجه داناب رقم البرز
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3794]
بذر گوجه داناب رقم موبیل بذر گوجه داناب رقم موبیل
110,000
0 %
110,000تومان
+

تایمرهای آبیاری

[wooscp id=3587]
تایمر آبیاری مدل HCT تایمر آبیاری مدل HCT
ناموجود
[wooscp id=3580]
تایمر آبیاری مدل DIS تایمر آبیاری مدل DIS
2,200,000تومان
+
[wooscp id=3525]
تایمر آبیاری مدل Amico R رین ایتالیا تایمر آبیاری مدل Amico R رین ایتالیا
3,360,000
21 %
2,650,000تومان
+
[wooscp id=3142]
تایمرآبیاری کلیک رین ایتالیا تایمرآبیاری کلیک رین ایتالیا
1,296,000تومان
+
[wooscp id=3140]
تایمر آبیاری Zero رین ایتالیا تایمر آبیاری Zero رین ایتالیا
1,020,000تومان
+
[wooscp id=2935]
تایمر آبیاری CLICK MIST-رین ایتالیا تایمر آبیاری CLICK MIST-رین ایتالیا
1,368,800
20 %
1,100,000تومان
+
کنترلرهای آبیاری
کنترلرهای آبیاری
مشاهده همه
[wooscp id=3613]
کنترلر 6ایستگاهه هانتر کنترلر 6ایستگاهه هانتر
1,890,000
5 %
1,800,000تومان
+
[wooscp id=3603]
کنترلر 4ایستگاهه هانتر کنترلر 4ایستگاهه هانتر
1,690,000
7 %
1,580,000تومان
+
[wooscp id=3413]
کنترلر 8ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 8ایستگاهه رین ایتالیا
3,960,000تومان
+
[wooscp id=3408]
کنترلر 6ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 6ایستگاهه رین ایتالیا
2,716,000تومان
+
[wooscp id=3401]
کنترلر 4ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 4ایستگاهه رین ایتالیا
2,433,000تومان
+
[wooscp id=3398]
کنترلر 16 ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 16 ایستگاهه رین ایتالیا
11,202,000تومان
+

انواع شیربرقی

[wooscp id=3859]
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
[wooscp id=3857]
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,100,000تومان
+
[wooscp id=3853]
شیربرقی 1/5 اینچ هانتر شیربرقی 1/5 اینچ هانتر
1,780,000تومان
+
[wooscp id=3850]
شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا
8,134,000
20 %
6,499,000تومان
+
[wooscp id=3744]
شیربرقی هانتر 1 اینچ شیربرقی هانتر 1 اینچ
680,000
4 %
650,000تومان
+
[wooscp id=3735]
شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا
2,699,000
21 %
2,129,000تومان
+
[wooscp id=3429]
شیربرقی 1 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 1 اینچ رین ایتالیا
900,000تومان
+
[wooscp id=3426]
شیربرقی 3/4اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3/4اینچ رین ایتالیا
810,000تومان
+
[wooscp id=3421]
شیربرقی 1/2اینچ رین ایتالیا شیربرقی 1/2اینچ رین ایتالیا
775,000تومان
+

برندهای معتبر بازار

اتصالات قطره ای

[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3868]
نوارآبیاری قطره ای پلاکدار نوارآبیاری قطره ای پلاکدار
ناموجود
[wooscp id=3842]
سرشلنگی لی فلت سرشلنگی لی فلت
4,700
4 %
4,500تومان
+
[wooscp id=3764]
کپسول زیرسطحی آبیاری قطره ای کپسول زیرسطحی آبیاری قطره ای
400,000
4 %
385,000تومان
+
[wooscp id=3756]
نوارتیپ آبیاری قطره ای نوارتیپ آبیاری قطره ای
540,000تومان
+
[wooscp id=3596]
پانچر لوله نخدار پانچر لوله نخدار
ناموجود

محصولات

[wooscp id=4048]
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
170,000
0 %
170,000تومان
+
[wooscp id=4025]
مهپاش چهار نازله سبز مهپاش چهار نازله سبز
675,000
4 %
645,000تومان
+
[wooscp id=4015]
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
235,000
0 %
235,000تومان
+
[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3934]
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
12,000
26 %
8,900تومان
+
[wooscp id=3922]
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
29,000
0 %
29,000تومان
+
[wooscp id=3915]
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3868]
نوارآبیاری قطره ای پلاکدار نوارآبیاری قطره ای پلاکدار
ناموجود
[wooscp id=3859]
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
[wooscp id=3857]
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,100,000تومان
+

فروش ویژه

آخرین نوشته های وبلاگ

معرفی خدمات معرفی خدمات فروشگاه کشتیارکالا
معرفی انواع شیربرقی(Rain) ایتالیا معرفی انواع شیربرقی(Rain) ایتالیا
آشنایی با ایستگاه فیلتراسیون و کاربردآن ایستگاه فیلتراسیون و کاربرد آن
نکات کلیدی در نگهداری و تعمیر آبپاش‌ها نکات کلیدی در نگهداری و تعمیر آبپاش‌ها

محصولات پرتخفیف

در این قسمت می توانید پرتخفیف ترین محصولات را مشاهده و انتخاب نمائید.
بازگشت به بالا
Sed ipsum porta. leo Lorem adipiscing Donec leo. ultricies 
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
با موفقیت به سبدخرید اضافه شد.