جشنواره یلدایی
جشنواره یلدایی
مشاهده همه
[wooscp id=4048]
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
170,000
0 %
170,000تومان
+
[wooscp id=4025]
مهپاش چهار نازله سبز مهپاش چهار نازله سبز
675,000
4 %
645,000تومان
+
[wooscp id=4015]
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
235,000
0 %
235,000تومان
+
[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3934]
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
12,000
26 %
8,900تومان
+
[wooscp id=3922]
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
29,000
0 %
29,000تومان
+
[wooscp id=3915]
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3868]
نوارآبیاری قطره ای پلاکدار نوارآبیاری قطره ای پلاکدار
ناموجود
[wooscp id=3859]
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
[wooscp id=3857]
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,100,000تومان
+
[wooscp id=3853]
شیربرقی 1/5 اینچ هانتر شیربرقی 1/5 اینچ هانتر
1,780,000تومان
+
[wooscp id=3850]
شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا
8,134,000
20 %
6,499,000تومان
+
[wooscp id=3842]
سرشلنگی لی فلت سرشلنگی لی فلت
4,700
4 %
4,500تومان
+
[wooscp id=3756]
نوارتیپ آبیاری قطره ای نوارتیپ آبیاری قطره ای
540,000تومان
+
[wooscp id=3744]
شیربرقی هانتر 1 اینچ شیربرقی هانتر 1 اینچ
680,000
4 %
650,000تومان
+
[wooscp id=3735]
شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا
2,699,000
21 %
2,129,000تومان
+
[wooscp id=3713]
بست و قلاب آلومینیومی بست و قلاب آلومینیومی
33,000
6 %
31,000تومان
+
[wooscp id=3700]
رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش
45,000
0 %
45,000تومان
+
[wooscp id=3689]
آچار اتصالات چدنی آچار اتصالات چدنی
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3664]
رایزر پلیمری مخصوص آبپاش رایزر پلیمری مخصوص آبپاش
330,000
0 %
330,000تومان
+
[wooscp id=3646]
آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران
405,000
0 %
405,000تومان
+
[wooscp id=3613]
کنترلر 6ایستگاهه هانتر کنترلر 6ایستگاهه هانتر
1,890,000
5 %
1,800,000تومان
+
[wooscp id=3603]
کنترلر 4ایستگاهه هانتر کنترلر 4ایستگاهه هانتر
1,690,000
7 %
1,580,000تومان
+
[wooscp id=3596]
پانچر لوله نخدار پانچر لوله نخدار
ناموجود
[wooscp id=3587]
تایمر آبیاری مدل HCT تایمر آبیاری مدل HCT
ناموجود

انواع قطره چکان

[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+

آبپاش های زراعی

[wooscp id=4048]
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
170,000
0 %
170,000تومان
+
[wooscp id=4015]
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
235,000
0 %
235,000تومان
+
[wooscp id=3934]
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
12,000
26 %
8,900تومان
+
[wooscp id=3922]
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
29,000
0 %
29,000تومان
+
[wooscp id=3915]
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3713]
بست و قلاب آلومینیومی بست و قلاب آلومینیومی
33,000
6 %
31,000تومان
+
[wooscp id=3700]
رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش رایزر آلومینیومی مخصوص آبپاش
45,000
0 %
45,000تومان
+
[wooscp id=3664]
رایزر پلیمری مخصوص آبپاش رایزر پلیمری مخصوص آبپاش
330,000
0 %
330,000تومان
+
[wooscp id=3646]
آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران آبپاش تمام دور پروت ساخت ایران
405,000
0 %
405,000تومان
+
[wooscp id=3514]
آبپاش تنظیمی پروت ساخت ایران آبپاش تنظیمی پروت ساخت ایران
420,000
12 %
370,000تومان
+
[wooscp id=3510]
آبپاش تنظیمی آمبو ساخت ایران آبپاش تنظیمی آمبو ساخت ایران
620,000
14 %
535,000تومان
+
[wooscp id=3504]
آبپاش تمام دور آمبو ساخت ایران آبپاش تمام دور آمبو ساخت ایران
579,000
13 %
505,000تومان
+
انواع بذور استاندارد
انواع بذور استاندارد
مشاهده همه
[wooscp id=3825]
بذر گوجه داناب رقم جرجان بذر گوجه داناب رقم جرجان
ناموجود
[wooscp id=3821]
بذر گوجه داناب رقم ارس بذر گوجه داناب رقم ارس
375,000
0 %
375,000تومان
+
[wooscp id=3818]
بذر گوجه داناب رقم سیوند بذر گوجه داناب رقم سیوند
450,000
0 %
450,000تومان
+
[wooscp id=3814]
بذر گوجه داناب رقم سوپر موبیل بذر گوجه داناب رقم سوپر موبیل
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3805]
بذر گوجه داناب رقم البرز بذر گوجه داناب رقم البرز
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3794]
بذر گوجه داناب رقم موبیل بذر گوجه داناب رقم موبیل
110,000
0 %
110,000تومان
+

تایمرهای آبیاری

[wooscp id=3587]
تایمر آبیاری مدل HCT تایمر آبیاری مدل HCT
ناموجود
[wooscp id=3580]
تایمر آبیاری مدل DIS تایمر آبیاری مدل DIS
2,200,000تومان
+
[wooscp id=3525]
تایمر آبیاری مدل Amico R رین ایتالیا تایمر آبیاری مدل Amico R رین ایتالیا
3,360,000
21 %
2,650,000تومان
+
[wooscp id=3142]
تایمرآبیاری کلیک رین ایتالیا تایمرآبیاری کلیک رین ایتالیا
1,296,000تومان
+
[wooscp id=3140]
تایمر آبیاری Zero رین ایتالیا تایمر آبیاری Zero رین ایتالیا
1,020,000تومان
+
[wooscp id=2935]
تایمر آبیاری CLICK MIST-رین ایتالیا تایمر آبیاری CLICK MIST-رین ایتالیا
1,368,800
20 %
1,100,000تومان
+
کنترلرهای آبیاری
کنترلرهای آبیاری
مشاهده همه
[wooscp id=3613]
کنترلر 6ایستگاهه هانتر کنترلر 6ایستگاهه هانتر
1,890,000
5 %
1,800,000تومان
+
[wooscp id=3603]
کنترلر 4ایستگاهه هانتر کنترلر 4ایستگاهه هانتر
1,690,000
7 %
1,580,000تومان
+
[wooscp id=3413]
کنترلر 8ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 8ایستگاهه رین ایتالیا
3,960,000تومان
+
[wooscp id=3408]
کنترلر 6ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 6ایستگاهه رین ایتالیا
2,716,000تومان
+
[wooscp id=3401]
کنترلر 4ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 4ایستگاهه رین ایتالیا
2,433,000تومان
+
[wooscp id=3398]
کنترلر 16 ایستگاهه رین ایتالیا کنترلر 16 ایستگاهه رین ایتالیا
11,202,000تومان
+

انواع شیربرقی

[wooscp id=3859]
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
[wooscp id=3857]
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,100,000تومان
+
[wooscp id=3853]
شیربرقی 1/5 اینچ هانتر شیربرقی 1/5 اینچ هانتر
1,780,000تومان
+
[wooscp id=3850]
شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3 اینچ رین ایتالیا
8,134,000
20 %
6,499,000تومان
+
[wooscp id=3744]
شیربرقی هانتر 1 اینچ شیربرقی هانتر 1 اینچ
680,000
4 %
650,000تومان
+
[wooscp id=3735]
شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 2 اینچ رین ایتالیا
2,699,000
21 %
2,129,000تومان
+
[wooscp id=3429]
شیربرقی 1 اینچ رین ایتالیا شیربرقی 1 اینچ رین ایتالیا
900,000تومان
+
[wooscp id=3426]
شیربرقی 3/4اینچ رین ایتالیا شیربرقی 3/4اینچ رین ایتالیا
810,000تومان
+
[wooscp id=3421]
شیربرقی 1/2اینچ رین ایتالیا شیربرقی 1/2اینچ رین ایتالیا
775,000تومان
+

برندهای معتبر بازار

اتصالات قطره ای

[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3868]
نوارآبیاری قطره ای پلاکدار نوارآبیاری قطره ای پلاکدار
ناموجود
[wooscp id=3842]
سرشلنگی لی فلت سرشلنگی لی فلت
4,700
4 %
4,500تومان
+
[wooscp id=3764]
کپسول زیرسطحی آبیاری قطره ای کپسول زیرسطحی آبیاری قطره ای
400,000
4 %
385,000تومان
+
[wooscp id=3756]
نوارتیپ آبیاری قطره ای نوارتیپ آبیاری قطره ای
540,000تومان
+
[wooscp id=3596]
پانچر لوله نخدار پانچر لوله نخدار
ناموجود

محصولات

[wooscp id=4048]
آبپاش 3/4 نازل برنجی آبپاش 3/4 نازل برنجی
170,000
0 %
170,000تومان
+
[wooscp id=4025]
مهپاش چهار نازله سبز مهپاش چهار نازله سبز
675,000
4 %
645,000تومان
+
[wooscp id=4015]
آبپاش سارو مدل آلفا24 آبپاش سارو مدل آلفا24
235,000
0 %
235,000تومان
+
[wooscp id=4002]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
175,000
0 %
175,000تومان
+
[wooscp id=3993]
قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 8 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3988]
قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 4 لیتر بازشونده
135,000
0 %
135,000تومان
+
[wooscp id=3966]
قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده قطره چکان ورسک 2 لیتر بازشونده
65,000
0 %
65,000تومان
+
[wooscp id=3940]
قطره چکان ۸نازله قطره چکان ۸نازله
360,000
0 %
360,000تومان
+
[wooscp id=3934]
کلید شیرخودکار کلید شیرخودکار
12,000
26 %
8,900تومان
+
[wooscp id=3922]
شیرخودکار پلیمری شیرخودکار پلیمری
29,000
0 %
29,000تومان
+
[wooscp id=3915]
آبپاش طرح ویر 36 آبپاش طرح ویر 36
85,000
0 %
85,000تومان
+
[wooscp id=3868]
نوارآبیاری قطره ای پلاکدار نوارآبیاری قطره ای پلاکدار
ناموجود
[wooscp id=3859]
شیربرقی 3 اینچ هانتر شیربرقی 3 اینچ هانتر
7,200,000تومان
+
[wooscp id=3857]
شیربرقی 2 اینچ هانتر شیربرقی 2 اینچ هانتر
2,100,000تومان
+

فروش ویژه

آخرین نوشته های وبلاگ

معرفی خدمات معرفی خدمات فروشگاه کشتیارکالا
معرفی انواع شیربرقی(Rain) ایتالیا معرفی انواع شیربرقی(Rain) ایتالیا
آشنایی با ایستگاه فیلتراسیون و کاربردآن ایستگاه فیلتراسیون و کاربرد آن
نکات کلیدی در نگهداری و تعمیر آبپاش‌ها نکات کلیدی در نگهداری و تعمیر آبپاش‌ها

محصولات پرتخفیف

در این قسمت می توانید پرتخفیف ترین محصولات را مشاهده و انتخاب نمائید.
بازگشت به بالا
dolor. ipsum risus. commodo luctus ultricies in ut 
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
با موفقیت به سبدخرید اضافه شد.